Category

ลำพูน

Category

10 ที่เที่ยวใน”จังหวัดลำพูน” จุดเช็คอินยอดนิยม !!

 

         ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่สวยงาม เป็นจังหวัดที่ยังไม่ถือว่าเจริญมากเท่าไหร่ เหมาะกับผู้ที่รักการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติต่างๆ และเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีวัดมากมายในภาคเหนืออีกจังหวัดหนึ่งเลยที่เดียว  แต่ละวัดต่างก็เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาของประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีมายาวนาน และบางวัดนั้นก็มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกิดขึ้นอีกด้วย จึงเป็นที่มาของคำขวัญที่ว่า พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงามจามเทวีศรีหริภุญไชย นั้นเอง หากคุณได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมพลาดที่เที่ยวที่สำคัญ ๆที่เรานำมาแนะนำกันนะคะ
10 ที่เที่ยวใน”จังหวัดลำพูน” จุดเช็คอินยอดนิยม !!

 

TOPTENHOTEL Application


1.วัดพระธาตุหริภุญชัย

 

 

        หากคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดลำพูน สิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ปูชนียสถานซึ่งเป็นสถานที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เพราะเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำพูนและนักท่องเที่ยวมากมาย วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนซึ่งมีถนนล้อมรอบทั้งสี่ด้าน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งที่ล่ำค่ามากทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง อาทิ พระบรมธาตุหริภุญไชย เจดีย์แบบล้านนา สีทองอร่าม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ, ซุ้มประตูลวดลายวิจิตร โดยช่างโบราณสมัยศรีวิชัย, วิหารหลวง ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล เป็นต้น

 


2.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

 

          ซึ่งเดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่หาดแม่ก้อ ซึ่งเป็นอุทานที่ใหญ่มากเพราะมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก แต่ที่ทำการอุทยานฯ นั้นอยู่ที่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งในทางลักษณะภูมิประเทศจะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ “ดอยห้วยหลาว” มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร จึงทำให้เกิดเป็นต้นน้ำลำธารของลำห้วยหลายสาย อาทิ ห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่งกะ ซึ่งห้วยต่างเหล่านี้ไหลลงสู่ “แม่น้ำปิง” นั้นเอง และเทือกเขาเหล่านี้มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้นและเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูนประกอบกับมีน้ำไหลตลอดปีจึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมายมีความสวยงามตามธรรมชาติ จึงทำให้เป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

 


3.กู่ช้าง-กู่ม้า

 

https://www.instagram.com/p/BsAgKIhgv0m/?utm_source=ig_web_copy_link

 

           ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นนั้น เชื่อว่าหากคุณต้องการจะขอพร หรือหากอยากจะให้สิ่งที่ต้องการ สมหวังเป็นจริงนั้น จะมาขอพรกันได้ที่แห่งนี้ ที่นี่ เรียกได้ว่าเป็นทั้งโบราณสถานที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของคนในชุมชน ด้วยความเชื่อว่าเป็นสุสานช้างศึก – ม้าศึก คู่บารมีของพระนางจามเทวี ซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่คู่กัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งที่ชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ประวัติโดยย่อของ     กู่ช้างนั้น ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นเพื่อบรรจุซากพระยาช้าง ชื่อ ปู่ก่ำงาเขียว หมายถึงช้างสีคล้ำ งาสีเขียว เป็นช้างคู่บารมีของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ปู่ก่ำงาเขียวเป็นช้างที่มีฤทธิ์มาก เมื่อออกศึกสงคราม เพียงแค่ช้างหันหน้าไปทาง ศัตรู ก็ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้ กู่ม้า ตั้งอยู่ด้านหลังกู่ช้าง เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุซากม้าทรงของพระเจ้ามหันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวี ฐานสี่เหลี่ยม องค์เจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ส่วนยอดหักพังทลายลงไปแล้ว ด้านหน้าโบราณสถานกู่ช้างกู่ม้านี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาสักการะ เชื่อกันว่าหากได้ลอดท้องพระยาช้างเชือกนี้ จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา

 


4.วัดพระยืน

 

 

        อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของลำพูน ชื่อเดิมว่า วัดพฤทธมหาสถาน ซึ่งพระเจ้าธรรมมิกราช กษัตริย์หริภุญชัย เป็นพระเจดีย์เป็นทรงมณฑป มีพระพุทธรูปยืนทั้งสี่ทิศ เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คล้ายกับอานันทเจดีย์ที่เมืองพุกาม และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย วัดพระยืนวัดนี้ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์พระยืนเป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกามสร้างแบบยกพื้นลดหลั่นกัน เป็นชั้น ลานประทักษิณชั้นบน มีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุม แบบอย่างเช่นนี้มีก่อนศิลปะพุกามเรือนธาตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมจระนำยื่นออกทั้ง ๔ ด้าน เหนือเรือนธาตุเป็นหลังคาลาดรองรับชุดฐานซ้อนต่อยอดทรงระฆัง บัลลังก์ปลี และปล้องไฉน ภายหลังเกิดการชำรุด ท่านเจ้าอาวาส คือ เจ้าคุณพระมงคลญาณมุนี จึงได้ปฏิสังขรณ์ใหม่ยังคงเหลือรูปแบบของพระวิหารเท่าที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งได้บูรณะสังขรณ์ใหม่จึงทำให้ยังคงความสวยงาม องค์พระยืนนั้นสง่า เหมาะมากราบไหว้ขอพร ทำให้ที่วัดแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาจนปัจจุบันนี้ ที่ตั้งจะอยู่ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนค่ะ

 


5.วัดจามเทวี

 

 

          หรือที่ ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมา ตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีตามหลักฐานที่ได้พบศิลาจารึก โบราณปูชนียสถานภายในวัดจามเทวีเป็นที่เคารพสักการะ ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเชื่อว่า พระราชโอรส ของพระนางจามเทวีคือ พระเจดีย์มหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิง แล้วโปรดให้สร้าง เจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทองทองเรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้น ๆพรศิลปกรรมของลพบุรีมีพระพุทธรูป ยืนปาง ประทานพรอยู่ในซุ้มพระทั้งสี่ด้านด้านละ 15 องค์ รวม 60 องค์ ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ถือเป็นแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในศิลปกรรมหริภุญชัยนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์แปดเหลี่ยม ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีแผนผังเป็นรูปแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ยังคงความเป็นโบราณสถานที่สวยงามและบ่งชี้ถึงงานสถาปัตยกรรมของสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

 


6.วัดพระบาทผาหนาม

 

 

        หากนึกถึงวัดที่มีความสวยงามไปพร้อมกับชมวิวเมืองลี้แล้วนั้น ก็อดที่จะต้องนึกถึงวัดแห่งนี้ไม่ได้ เพราะเป็นวัดที่เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้แล้ว  ยังเป็น จุดชมวิวของเมืองลี้ที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอกบางในยามเช้าได้อย่างงดงาม  วัดพระพุทธบาทผาหนามเคยเป็น วัดร้างก่อนการบูรณะขึ้นใหม่กว่า 300 ปีแล้ว วัดนี้เคยถูกทิ้งเป็นป่ารกร้างแต่มีซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้าง และรอยพระพุทธบาท ผาหนาม ต่อมาครูบาอภิชัยขาวปีซึ่งมีอายุ 76 ปี ได้ร่วมกับชาวบ้านผาหนามที่อพยพหนีน้ำท่วมจากเขื่อนภูมิพล โดยยึดเอาการบูรณะ วัดร้างบนดอยผาหนาม เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรื่องด้วยศรัทธาและสิ่งก่อสร้างมากมาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยเฉพาะรูปปั้นปูนขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัยขาวปีในเครื่องนุ่งห่มแบบชีปะขาวอยู่เชิงดอยผาหนาม  ทุกปีจะมีงานนมัสการสรงน้ำเป็นประจำ โดยจะมีประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก

 


7.อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย